Sähköisiä taloushallintopalveluja

Kirjanpito­palvelut Keski-Suomessa

STH-Talous­hallinto tarjoaa laadukkaat kirjanpito­palvelut pienille ja keskisuurille yrityksille Keski-Suomessa.

Peruskirjan­pitoon kuuluu tositteiden käsittely sekä kuukausittaiset ja vuosittaiset kirjan­pitotoimet. Luvallanne saamme tiliotteenne kuukausittain pankistanne pankki­yhteydellä. Käsittelemme tiliotteet kone­kielisinä mikä mahdollistaa kirjanpidon laatimisen nopeammaksi ja virheet­tömämmäksi.

Palkan­laskenta aina luotettavasti

Laskemme ja maksatamme palkat puolestasi yrityksenne työntekijöille haluamanne käytännön mukaisesti. Lähetämme työntekijöillenne palkka­laskelmat eli tilinauhat ja pyydettäessä myös palkka­todistukset. Palkka­laskelmat voi myös kätevästi saada omaan verkko­pankkiin. Teemme kaikki palkkoihin liittyvät kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset niin verottajalle kuin vakuutus­yhtiöille. Lisäpalveluina Kelan hakemukset, Tilasto­keskuksen raportointi, jäsenmaksut ja ulosotto.

Ostolaskujen käsittely ja kierrätys

Sähköinen palvelu vähentää tarpeetonta paperi­laskujen käsittelyä. Paperilaskut skannataan ja siirretään sähköiseen muotoon. Voimme ottaa vastaan myös verkkolaskuja. Web-pohjaisen sovelluksen avulla ostolaskut voidaan kierrättää henkilö­kuntamme kautta yritykseenne hyväksyttäväksi, jonka jälkeen ne viedään kirjanpitoon ja automaattisesti maksatukseen eräpäivinä

Myynti­laskujen tuottaminen

Käytössämme olevalla myyntilasku­ohjelmalla laskut voidaan toimittaa sähköisesti tai paperilaskuna. Tarjoamme myös henkilö­kohtaista tukea laskujen laatimisessa tarpeesi mukaan.

Myynti­reskontran hallinta

Järjestel­mällämme tuotetuissa laskuissa on aina maksuviite. Tuoreet maksutiedot haetaan pankki­yhteydellä järjestelmään päivittäin. Asiakas saa tiedon saatavistaan reaali­aikaisesti aina kun haluaa. Valvomme myös saatavianne puolestanne ja lähetämme maksu­muistutuksia sovitusti. Tarvittaessa siirrämme laskut perintään.

Kausi­veroilmoituksen tekeminen ja toimitus

Kirjausten jälkeen tehdään kausi­verolaskelma, joka sisältää arvon­lisäveron ja työnantaja­suoritusten osuudet, joista tehdään ilmoitus konekielisesti verottajalle. Asiakkaalle lähetetään sovitusti näiden lisäksi myös muut sovitut kuukausittaiset raportit esimerkiksi tuloslaskelma ja tase.

Kiinteistön­hallinta

Tarjoamme myös kiinteistö­yhtiöille vuokra­valvontaa, joka hoidetaan tehokkaasti Tampuurin vuokrahallinta­ohjelman avulla. Suurtenkin tapahtuma­määrien hallinta on helppoa pitkälle viedyn tehokkuuden ansiosta. Myös kulutus­lukemien sekä lainaosuuksien kirjaaminen ja seuranta on mahdollista.

Tilin­päätökseen liittyvät toimet

Yhtiömuodon mukaiset vero­ilmoitukset tehdään ja lähetetään verottajalle sähköisesti vuosittain. Pyynnöstä teemme myös pöytäkirja­mallit yhtiökokouksia ja vuosittaisia yhtiö­kokouksia varten.