Sähköisiä taloushallintopalveluja

Sähköiset talous­hallinnon palvelut Keski-Suomessa

Sähköisen talous­hallinnon hyödyt

Merkittävin hyöty sähköisestä talous­hallinnosta on ajan säästäminen. Voit nähdä säästyneen ajan pienempinä kustannuksina ja tehokkuuden kasvamisena.

Helpota talous­hallintoasi monipuolisella Visma Fivaldi taloushallinto­sovelluksella

Visma Fivaldi mahdollistaa toimintasi kehittämistä askel kerrallaan. Visma Fivaldi-ohjelmat ovat helppo­käyttöisiä ja kirjanpitäjäsi opastaa sinua tarvittaessa niiden käytössä. Koska ohjelmat ovat selain­käyttöisiä, voit käyttää niitä missä ja milloin vain.

Sähköinen dokumenttien arkistointi

Visma Fivaldin arkistointi­ohjelma mahdollistaa sähköisen arkiston, jonne myynti- ja ostolaskut arkistoidaan. Hyödynnämme arkistoa raportoinnissa ja muiden asia­kirjojen tallentamisessa. Myös tilin­tarkastajasi voi hyödyntää sähköistä arkistoa. Arkistointi­ohjelma siis mahdollistaa kaikkien dokumenttien arkistoinnin.

Taloushallinto-ohjelmiston käyttöönotto

Sähköiseen talous­hallintoon siirtyminen on mutkatonta. Jos olet kiinnostunut sähköisestä taloushallinnosta, sovimme tapaamisen ja perehdymme siihen miten sähköistä talous­hallintoa voi hyödyntää juuri sinun yrityksessäsi. Meiltä saat selkeän suunnitelman ja laskelman sähköiseen talous­hallintoon siirtymisestä ja sen kustannuksista.

Paperi­laskuista verkko­laskuihin

Verkko­laskujen määrä yritysten välisessä kaupan­käynnissä kasvaa koko ajan. Sähköisen laskun tuomat kustannus­säästöt on huomattu ja siksi osa vastaanottaa ainoastaan verkkolaskuja. Sähköisessä talous­hallinnossa myös pieni toimija hyötyy vaikka se ei aina ole tavoiteltavaa. Verkkolaskujen käyttö vähentää virheiden syntymistä ja vähentää papereiden käsittelyä ja mapitusta. Skannaamme paperiset ostolaskusi, jotta sinä voit käsitellä nekin sähköisesti. Kun kaikki laskusi ovat samassa järjestelmässä, hyödyt sähköisestä järjestelmästä eniten.

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää sähköisistä taloushallinta­palveluistamme.